Ceremoniál předávání CENY VIZE 97 – ohlédnutí

5. října, ve výroční den každoročního udělování Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, vzpomínáme loňského udělení Ceny Ivanu Chvatíkovi, spoluzakladateli Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu AV ČR, resp. již jeho disentní existence z let 1977-89 a samizdatové edice Patočkových sebraných spisů. Jestliže nemohla být loni z důvodu covidové karantény Cena za r. 2020 Ivanu Chvatíkovi udělena, rozhodla se paní Dagmar Havlová předat ji v mezičase v náhradní improvizované ceremonii.

Své laudatio neměl loni příležitost veřejně proslovit dnes už zvěčnělý Jan Sokol: jeho pozdrav, jeden z posledních, lze zaslechnout na internetu, příp. číst v úvodu ke sborníku Chvatíkových textů Úsilí rozumět. Filosofické klopýtání od Patočky k Platónovi, který byl u příležitosti udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 vydán.

Sborník, připravený v gesci AJP/FLÚ, z laureátových filosofických statí přikládáme:

Sbornik_Usili-rozumet_CenaVize97

Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Naše oznámení: 

Laureátem Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se pro rok 2020 stal Ivan Chvatík. 

Laureát Ivan Chvatík

Udělení Ceny VIZE 97 Ivanu Chvatíkovi je mj. uznáním jeho více než padesátileté péče o dílo Jana Patočky, o jeho archivní soustředění, editorské zpracování a rozsáhlé samizdatové edice v podmínkách disentu 70. a 80. let; s pokračováním těchto aktivit v dnešním Archivu JP při Filosofickém ústavu AV ČR, včetně Chvatíkovy zdejší třicetileté spolueditorské práce na Sebraných spisech Jana Patočky… Ivan Chvatík zasloužil se o filosofický život u nás, o naši „péči o duši“. 

U příležitosti udělení Ceny VIZE 97 byl v gesci AJP/ FLÚ AV ČR připraven sborník laureátových filosofických statí, jehož e-verzi přikládáme:

Sbornik_Usili-rozumet_CenaVize97

Tisková zpárva Cena Vize 97 – https://www.vize.cz/wp-content/uploads/2020/10/TZ_Cena_VIZE-_97_2020-4.pdf