Romana Javorčeková – Jan Patočka – filozof, ktorý patrí všetkým

„28. novembra 2018 sa v Akademickom konferenčnom centre v Prahe konala pražská premiéra filmu The Socrates of Prague, ktorý v roku 2017 natočili v Prahe Sam Willems, Jeroen Buntinx, Jo Mannaerts, Nicolas de Warren, Caterina di Fazio a Francesco Tava. Po premiére filmu prebehla diskusia, ktorú viedla Caterina di Fazio z Karlovej univerzity spolu s riaditeľom Archívu Jana Patočku Ivanom Chvatíkom a filozofom a zaťom Jana Patočku Janom Sokolom z Fakulty humanitných štúdií UK…“ Více…

Javorčeková, R.: Jan Patočka – filozof, ktorý patrí všetkým. In: Ostium, roč. 14, 2018, č. 4.

Zdroj: http://ostium.sk/language/sk/jan-patocka-filozof-ktory-patri-vsetkym/