Ceremoniál předávání CENY VIZE 97 – ohlédnutí

5. října, ve výroční den každoročního udělování Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, vzpomínáme loňského udělení Ceny Ivanu Chvatíkovi, spoluzakladateli Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu AV ČR, resp. již jeho disentní existence z let 1977-89 a samizdatové edice Patočkových sebraných spisů. Jestliže nemohla být loni z důvodu covidové karantény Cena za r. 2020 Ivanu Chvatíkovi udělena, rozhodla se paní Dagmar Havlová předat ji v mezičase v náhradní improvizované ceremonii.

Své laudatio neměl loni příležitost veřejně proslovit dnes už zvěčnělý Jan Sokol: jeho pozdrav, jeden z posledních, lze zaslechnout na internetu, příp. číst v úvodu ke sborníku Chvatíkových textů Úsilí rozumět. Filosofické klopýtání od Patočky k Platónovi, který byl u příležitosti udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 vydán.

Sborník, připravený v gesci AJP/FLÚ, z laureátových filosofických statí přikládáme:

Sbornik_Usili-rozumet_CenaVize97