Archiv Jana Patočky se stal součástí Digitální výzkumné infrastruktury pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ)

Motto: Otevřený přístup k jazykovým a dalším datům a službám pro podporu výzkumu v digitálních humanitních a společenských vědách.

S nárůstem on-line dostupných informací se stupňuje i požadavek nástrojů, které by napomohly rozlišovat mezi kvalitními, ověřenými zdroji a těmi nekvalitními, mnohdy dokonce lživými. Pokud kvalitní on-line zdroje nejsou k dispozici, lze taková bílá místa zaplnit zdroji primárními, totiž poskytovanými kulturními a paměťovými institucemi, ať už jde o archivy, knihovny či veřejné výzkumné organizace. Nově ustavená výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z jedenácti předních národních kulturních, paměťových či vzdělávacích institucí, zahrnující obory jazykovědy, historie, archeologie, historické bibliografie, filosofie, vědy o kultuře, historie umění, filmové kultury, vizuálních umění, muzikologie, historie hudby, etnologie, folklóru…

Archiv Jana Patočky (AJP) pod Filosofickým  ústavem AV ČR bude pokračovat ve sdílení Patočkových myšlenek online, ať už formou zvukových záznamů, textů či dobových fotografií a zároveň pomáhat s šířením nástrojů digital humanities  a digital resereach mezi odbornou i neodbornou veřejností.

Partnerské instituce:
Národní knihovna
Knihovna Akademie věd ČR
Moravská zemská knihovna
Masarykova univerzita
Západočeská univerzita v Plzni
Filosofický ústav AV ČR
Historický ústav AV ČR
Národní filmový archiv
Ústav pro jazyk český AV ČR
Národní filmový archiv
Národní galerie

LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla sloučením výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH-CZ a je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).  Materiál týkající se výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ a jeho financování pro léta 2019-2022 byl schválen dne 12. 12. 2018 na zasedání Vlády ČR.

Webové stránky projektu se připravují a budeme o nich informovat.

dl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *